miercuri, 21 mai 2014

Redirecţionează 2% către TEATRUL DE FOC în 2014

Redirecţionaţi 2% din impozitul pe venit către Teatrul de Foc!

Aţi văzut NOSTALGIA 53? Dar POEZISELE? Dar IEUDUL FĂRĂ IEŞIRE? Sau MIORITICE?
Vă plac spectacolele noastre?
Vreţi să sprijiniţi activitatea noastră teatrală, viitoarele noastre producţii?

Conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal, orice contribuabil, poate dispune directionarea a 2% din impozitul pe venit, platit statului, catre orice ONG (asociatie, fundatie etc.) doreste. Practic in acest fel dvs. transmiteti statului modul in care doriti sa fie cheltuita o parte din impozitul dvs. pe venit. Atentie, aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie, ci este o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi directionata de catre fiecare cetatean in parte catre entitatea dorita de acesta! Redirectionarea este gratuita, adica nu duce la nici o cheltuiala suplimentară pentru persoana care completează formularul respectiv.
Pentru anul fiscal 2013, termenul limita de depunere a formularelor este 26 mai 2013.

Acest lucru se poate realiza foarte simplu, urmând paşii de mai jos:


PASUL 1
1. a) daca ati avut venituri doar din salariu: DESCARCATI DE AICI FORMULARUL 230 precompletat cu datele Asociaţiei TEATRUL DE FOC
cerere_230_2014.pdf

sau

b) daca ati avut si alte venituri în afara salariului: DESCARCATI DE AICI FORMULARUL 200 precompletat cu datele Asociaţiei TEATRUL DE FOC
dec_200_2014.pdf

ANUL precompletat in formular este 2013, deoarece ne referim la impozitul pe venit din anul financiar incheiat 2013.


PASUL 2:
Completati cu datele personale doar unul dintre cele două formulare de mai sus, in functie de situatia in care va aflati.
ATENTIE: Formularul se completeaza de mana, in doua exemplare, dintre care unul ramane la dvs. cu numarul de inregistrare primit la depunere de la administratia finantelor publice .

a) pentru VENITURI DIN SALARIU: completati cu datele de identificare (pct. I) si semnatura. Restul rubricilor nu sunt obligatoriu a fi completate (se completeaza doar daca este cazul). Anexa informativa cu instructiunile detaliate pentru completarea formularului 230 o puteti gasiti AICI. 
Contribuabilul isi scrie datele de identificare la punctul I, bifeaza casuta corespunzatoare la punctul II, scrie suma care revine redirectionarii (daca nu se cunoaste, ea va fi ulterior calculata de catre organul fiscal), apoi noteaza datele organizatiei; la punctul III se lasa necompletat; formularul trebuie semnat si datat de catre persoana fizica in cauza.
sau

b) pentru ALTE VENITURI IN AFARA SALARIULUI: trebuie completat formularul 200, citind cu atentie instructiunile de mai jos, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut. Anexa informativa cu instructiunile detaliate de completare a formularului 200 o gasiti AICI. iar un scurt ghid privind completarea formularului 200, puteti gasi AICI. 

Daca nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozit, puteti lasa casuta necompletata, deoarece, cf. art. 84, alin. 3 din Codul fiscal: "...Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat ..."


PASUL 3:
Depuneti formularul DIRECT la registratura organului fiscal sau trimiteti formularul PRIN POSTA, cu scrisoare recomandata, la Administratia Finantelor Publice a localitatii de domiciliu (potrivit legii este acceptata si adresa unde locuieste efectiv deponentul, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania) sau la Administratia Finantelor Publice corespunzatoare sursei de venit (de ex. adresa companiei/institutiei angajatoare).

Adresele Administratiilor Finantelor Publice le gasiti aici: ADRESE - CLICK AICI.

ALTE INFORMATII UTILE:
Datele ASOCIAŢIEI TEATRUL DE FOC pentru completarea formularelor sunt urmatoarele:
Denumire entitate nonprofit: ASOCIAŢIA TEATRUL DE FOC
Cod de identificare fiscala a entitatii non-profit: 32975666
Cont bancar (IBAN): RO 49 RNCB 0286 1414 4970 0001

2. In cazul in care doriti sa trimiteti formularul prin posta, programul majoritatii oficiilor postale este unul:
Luni-Vineri: 08:00-19:00 iar unele lucreaza si Sambata: 08:00-14:00.

Formularul este optional si poate fi completat de orice persoana fizica care obtine venituri din salarii si asimilate acestora.

Rezultatul este virarea, in contul organizatiei dvs. nonprofit sau unitate de cult, a unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual platit pentru salariul persoanei respective.

Descarcati formularele necesare de pe site-ul ANAF: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare
Formularul 230 – pentru cei care au venituri din salarii

si

Declaratia 200 privind veniturile realizate din Romania – pentru cei cu venituri din alte surse, adica:

Activitati independente;
Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal;
Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
Castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;
Castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.
NOTA: Persoanele care au realizat asemenea venituri sunt oricum obligate sa depuna Declaratia 200, chiar daca nu doresc redirectionarea celor 2% din impozit.

Comunicati datele de contact ale organizatiei dvs., obligatoriu:

Pentru cei care doresc să ne dea cei 2% dar nu au timp să se ocupe de asta, le putem pune la dispoziţie formularele gata tipărite şi, după semnarea lor, le expediem noi, caz in care trebuie sa aiba anexate: fisa fiscala a persoanei si copie dupa actul de identitate a persoanei fizice respective.. Trimiteţi-ne un mail la teatrul_de_foc@yahoo.com sau contactaţi pe Facebook pe Crista Bilciu sau pe Anda Saltelechi.


 Legislatie

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal

Capitolul X Venitul net anual impozabil

ART. 84

Stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil si termenul de plata

(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil datorat este calculat de contribuabil, pe baza declaratiei de impunere, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/castigului net anual impozabil din anul fiscal.

(11) Data de 25 mai inclusiv a fiecarui an fiscal se constituie atat termen de declarare, cat si termen de plata a impozitului pe venit.

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(3) Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe:

a) venitul net anual impozabil;

b) castigul net anual impozabil din transferul titlurilor devaloare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;

c) castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1), (2) si (3) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) *** Abrogat.

(6) *** Abrogat.

Norme metodologice:

ART. 84

*** Abrogat.

1811. Sfera de cuprindere a entitatilor nonprofit este cea prevazuta la punctul 1171 dat in aplicarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

1812. Contribuabilii, pe baza declaratiei de impunere depuse in conformitate cu prevederile art. 83 din Codul fiscal, au obligatia calcularii impozitului datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil si a diferentelor de impozit anual datorate/de recuperat, rezultate prin regularizarea impozitului anual datorat cu platile anticipate stabilite.

Explicatii ANAF:

FORMULAR 230 (OPANAF 52/2012) Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ

Se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii: – au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora; – opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult; contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult; – contribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

DECLARATIA 200 (OPANAF 52/2013) Declaratie privind veniturile realizate din Romania

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: (1) activitati independente, (2) cedarea folosintei bunurilor, (3) activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, (5) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Declaratia se completeaza inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu